asi 512

Yasemin İnceoğlu

1984- 2004 arasında Marmara Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, 2004’de Galatasaray Üniversitesinde çalışmaya başlayan İnceoğlu,