asi 512

Yeşim Ağaoğlu

Sanatçı

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitiminin ardından
yine aynı üniversitenin İletişim Fakültesin’de Radyo-TV-Sinema bölümünde yüksek lisans
yaptı.
Özellikle şiir ve çağdaş sanat alanında ürünler veren Yeşim Ağaoğlu, 1996 yılında UPSD
derneğinin düzenlediği “Genç Etkinlik II” sergisinde gerçekleştirdiği "şiir enstalasyon” la
sanat çalışmalarını göstermeye başladı.