asi 512

Yasemin İnceoğlu

Profesör

1984- 2004 arasında Marmara Üniversitesi’nde görev
yaptıktan sonra, 2004’de Galatasaray Üniversitesinde
çalışmaya başlayan İnceoğlu,
Dekanlık yaptığı GSÜ İletişim Fakültesi'nden 2016 yılında emekliye ayrıldı.