asi 512

Özgür Kavurmacıoğlu

Sanatçı

Multidisipliner araştırmacı Özgür Kavurmacıoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Lisansta mühendislik eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını mimari tasarımda yapmıştır. Şimdi ise, mimari tasarımda hareketin zaman parametresi üzerinden biçimini araştıran algoritmik tasarım süreci üzerine doktora tezi yazmaktadır.