asi 512

Projeler

Adalar Sanat İnisiyatifi kısa, orta ve uzun vadeli birçok projeyi
hayata geçirmeyi planlıyor.

İlk aşamada 2021 yazı içinde küçük çapta birkaç projenin
gerçekleştirilmesi öngörüldü. Bu yönde grup çalışmaları sürüyor.

Organizasyonel Yapı sayfasında yer alan Çalışma Gruplarının alanına
giren projelerin başvuruları Proje Teklif Formu (EK-1) doldurularak
yapılacaktır. Strateji ve iş Geliştirme Ekibi tarafından fizibilitesi yapılıp
kaynak geliştirme kabiliyeti bulunan projeler seçilerek icra Kurulu’nun
onayına sunulacak, onaylanan projelerin uygulama aşamasına
geçilecektir.

Adalar Sanatçı İnisiyatifi’nin 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği etkinliklere
www.adalarsanatinisiyatifi.com ve inisiyatifin YouTube kanalından ulaşılabilir.